Leden-voor-Leden

Voor de invulling van het programma doen we graag een beroep op alle NVvO leden!

Het bestuur nodigt u van harte uit voor het houden van een voordracht gedurende dit Leden-voor-Leden congres. U wordt van harte uitgenodigd om uw ervaringen met uw collega’s te delen en een wetenschappelijke of klinische voordracht te houden.

Graag ontvangen wij de titel en een samenvatting (max. 100 woorden) voor 1 juni 2019, per email te sturen aan Ireen Rientjes Congresorganisatie info@ireenrientjes.nl

De spreektijd van elke voordracht is 15 minuten, dit is inclusief 3 minuten voor het beantwoorden van vragen. Medio juni/juli 2019 ontvangt u bericht over de acceptatie van uw voordracht.